Předvolby volání

Chcete-li konfigurovat předvolby uživatelského rozhraní, přihlaste se do webového rozhraní a zvolte Nastavení > Vzhled.

PředvolbyPopisVýchozí hodnota
Skrýt nebo zobrazit uživatelské rozhraníVyberte si z následujících možností v nabídce Nastavení > Vzhled > Režim UI na obrazovce:

  • Výchozí: Zobrazí uživatelské rozhraní na obrazovce a nastavení přístupu pomocí dálkového ovládání nebo telefonu.
  • Pouze události: Skryje uživatelské rozhraní na obrazovce, ale zobrazí upozornění na události. Zahájí hovory s telefonem Lifesize. Umožňuje spravovat události, jako jsou příchozí volání, ztišení a nahrávání pomocí dálkového ovládání nebo telefonu.
  • Prázdný: Udržuje čistý displej díky skrytí uživatelského rozhraní na displeji a upozornění na události. Umožňuje správu všech událostí a konfigurací pomocí telefonu Lifesize. Pro ztlumení zvuku a přesunutí kamer můžete použít dálkové ovládání.
Výchozí

Chcete-li konfigurovat předvolby hovorů, přihlaste se do webového rozhraní a zvolte Předvolby > Volání.

PředvolbyPopisVýchozí hodnota
Automatická odpověďJe-li zakázána, musíte ručně odpovědět nebo ignorovat příchozí volání.Zakázáno
Ztlumení při automatické odpovědiPokud je tato funkce aktivována a je povolena Automatická odpověď, systém se ztlumí, když je hovor spojen.Aktivováno
Automatická šířka pásmaŘeší, jak systém reaguje na ztrátu paketů během volání. Pokud je tato funkce aktivována, systém se ve výchozím nastavení snaží využít nejlepší dostupnou šířku pásma po spojení hovoru.Aktivováno
Maximální šířka pásma voláníNastaví maximální hodnotu šířku pásma sítě, která se použije pro každý příchozí a odchozí videohovor. Tato hodnota se stane maximální hodnotou, kterou si mohou uživatelé zvolit z číselníku, když volají manuálně. Tato hodnota rovněž stanoví maximální šířku pásma při příjmu pro každý videohovor nezávisle na hodnotě Maximální šířka pásma vysílání hovoru.6000 kb/s
Maximální šířka pásma vysílání hovoruNastaví maximální hodnotu šířky pásma vysílání sítě, která se použije pro každý odchozí videohovor. Tato hodnota nemůže být větší než Maximální šířka pásma volání.6000 kb/s
Výchozí šířka pásma voláníNastavuje šířku pásma pro každý odchozí videohovor, jakmile uživatel zadá pro šířku pásma během volání hodnotu Auto.1328 kb/s
Sekundární datový proudPovoluje funkci H.239 umožňující posílání a přijímání prezentací na sekundárním datovém proudu. Sekundární datový proud je ve výchozím nastavení povolen. Pokud má váš systém problémy se systémy třetích stran, které nepodporují sekundární datové proudy, zvažte zákaz funkce sekundárního datového proudu.

Pokud videohovor nepodporuje sekundární datové proudy (protože funkce sekundárního datového proudu je vypnutá na blízkém konci nebo vzdálený konec nepodporuje sekundární datové proudy), primární a prezentační vstup se automaticky vymění tak, aby se prezentace zobrazila všem volajícím.

Aktivováno