H.323

Ve výchozím nastavení systémy Lifesize podporují protokol H.323 pro poskytování a přijímání video a hlasových hovorů. Nastavte předvolby H.323 v nabídce Předvolby > H.323.

POZNÁMKA: Pokud UVC ClearSea spravuje Lifesize icon nebo pokud je Icon připojen ke cloudové službě Lifesize, protokol H.323 je zakázán.

Předvolby Popis Výchozí hodnota
Použít H.323 Pokud je povoleno H.323, můžete zadat název nebo rozšíření H.323, které chcete použít při uskutečňování hovoru. Název a rozšíření H.323 identifikují zařízení vůči serveru gatekeeper. Každé registrované zařízení může pomocí tohoto názvu a rozšíření vytočit jinou osobu. Aktivováno
Název Volitelná hodnota, která se používá při konfiguraci serveru gatekeeper a vyžaduje, aby se systém zaregistroval pomocí ID H.323. Pokud správce serveru gatekeeper přiřadí systému ID H.323, zadejte toto ID pro název. Pokud UVC Transit slouží jako server H.460, zadejte uživatelské jméno, které bylo nastaveno pro zařízení na UVC Transit. Číslo náhodně generované systémem
Rozšíření Volitelná hodnota, která se používá při konfiguraci serveru gatekeeper a vyžaduje, aby se systém zaregistroval pomocí čísla nebo rozšíření E.164. Pokud správce serveru gatekeeper přidělí systému číslo nebo rozšíření E.164, zadejte toto číslo pro rozšíření. Pokud UVC Transit slouží jako server H.460, zadejte rozšíření, které bylo nastaveno pro zařízení na UVC Transit. Číslo náhodně generované systémem (stejná hodnota jako výše)
Režim Gatekeeper Umožňuje vybrat server gatekeeper. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Nastavte Auto pro automatické zjištění serveru gatekeeper.
  • Nastavte Manuální nebo Manuální H.460 pro zadání adresy IP a portu pro primární server gatekeeper. Port serveru gatekeeper je v rámci oborového standardu nastaven na hodnotu 1719.

Chcete-li povolit podporu H.460, musíte mít ve svém prostředí konfigurován server H.460. Pokud je podpora H.460 povolena, systém ignoruje nastavení v nabídce Předvolby > Síť > Statická NAT.

Vypnuto
ID Gatekeeper Nastavte pouze v případě, že je vyžadováno serverem gatekeeper, například pro konfigurace s více servery gatekeeper. Hodnota ID Gatekeeper musí odpovídat jménu autorizace konfigurovanému pro server gatekeeper, ke kterému se systém registruje. Nekonfigurujte tuto předvolbu, pokud ji server gatekeeper nevyžaduje, protože to může vést k chybě registrace se serverem gatekeeper. Žádná výchozí
Adresa Gatekeeper Adresa primárního serveru gatekeeper. Pokud UVC Transit slouží jako server H.460, zadejte IP adresu signalizačního serveru UVC Transit. Žádná výchozí
Port Gatekeeper Port pro primární server gatekeeper. 1719
Autentizace Gatekeeper Umožňuje zadat uživatelské jméno a heslo pro autentizaci H.235. Přečtěte si více o zabezpečení H.323. Zakázáno

Chcete-li zakázat podporu volání H.323, zrušte výběr položky Použít H.323 v nabídce Předvolby > H.323 > Obecné, pokud systém není v režimu volání.

Když změny uložíte, zobrazí se žlutý indikátor stavu systému , když se váš systém Lifesize pokouší zaregistrovat se na serveru gatekeeper. Pokud se registrace nezdaří, objeví se červený indikátor . Zvolte > a získáte informace o problému.

Systém hlásí stav registrace v > a v položce se zobrazí nakonfigurovaná čísla.