SIP

Ve výchozím nastavení systémy Lifesize podporují protokol SIP pro ukládání a přijímání videohovorů a hlasových hovorů. Systémy Lifesize Icon se mohou současně registrovat ke dvěma nezávislým službám SIP, což umožňuje registraci jak k videoslužbě SIP, tak k lokálnímu telefonnímu systému SIP VoIP. Předvolby SIP nakonfigurujete v nabídce Předvolby > Registrátor SIP 1 (nebo 2).

POZNÁMKA: Pokud UVC ClearSea spravuje Lifesize icon nebo pokud je Icon připojen ke cloudové službě Lifesize, nelze upravovat předvolby registrátoru SIP 1 .Namísto toho se můžete registrovat k místní hlasové službě SIP pomocí předvoleb registrátoru SIP 2.

Předvolby Popis Výchozí hodnota
Registrátor SIP 1: Použít SIP Pokud je tato funkce povolena, můžete zadat název SIP, který chcete použít při uskutečňování volání. Aktivováno
Registrátor SIP 2: Použít SIP Pokud je tato funkce povolena, můžete zadat název SIP, který chcete použít při uskutečňování volání. Zakázáno
Uživatelské jméno SIP Uživatelské jméno SIP pro zařízení. Lifesize
Autorizační uživatelské jméno Autorizační uživatelské jméno serveru SIP. Nastavte hodnotu pouze v případě, že to vyžaduje registrátor nebo proxy. Žádná výchozí
Autorizační heslo Autorizační heslo serveru SIP. Nastavte hodnotu pouze v případě, že to vyžaduje registrátor nebo proxy. Žádná výchozí
Typ serveru SIP Typ registrátora SIP a serverů proxy. Auto
Registrátor SIP Pokud je povoleno, používá se registrátor SIP. Zakázáno
Název hostitele registrátora Název hostitele nebo IP adresa registrátora SIP. Žádná výchozí
Registrace SIP Komunikační cesta při registraci u registrátora SIP. Zařízení SIP používají nastavení registru pro dynamickou registraci své aktuální polohy. Přímo
Proxy SIP Pokud je povoleno, používá se proxy server SIP. Zakázáno
Název hostitele proxy Název hostitele nebo IP adresa proxy serveru SIP. Žádná výchozí
Signalizace SIP Preferovaný signalizační protokol SIP. Signalizační protokoly se navzájem vylučují; povolení jednoho zakáže ostatní.

Chcete-li povolit bezpečnost přenosu pro signalizaci, nastavte hodnotu na TLS.

Chcete-li vynutit šifrované médium v hovorech SIP, nastavte Zabezpečení SIP v nabídce Předvolby > Zabezpečení na Striktní. Přečtěte si více.

Auto

Chcete-li povolit nebo zakázat podporu volání SIP, zrušte výběr položky Použít SIP v nabídce Předvolby > Registrátor SIP 1 (a 2) > Obecné, pokud systém není v režimu volání.

Pokud je volání SIP povoleno v UVC Transit, zrušte výběr položky Povolit pro SIP v nabídce Předvolby > Lifesize UVC Transit. Přečtěte si více v tématu Integrace s Lifesize UVC Transit.

Když změny uložíte, zobrazí se žlutý indikátor stavu systému , když se váš systém Lifesize pokouší zaregistrovat na serveru SIP. Pokud se registrace nezdaří, objeví se červený indikátor . Zvolte > a získáte informace o problému.

Systém hlásí stav registrace v > a v položce se zobrazí nakonfigurovaná čísla.