Zjištění serveru pro poskytování

Zařízení se pokusí zjistit zřizovací server pomocí následujících metod:

Možnost DHCP 157Získá IP adresu serveru.
Více informací viz téma Průvodce implementací Lifesize UVC ClearSea.
DNS založené na místních vyhledávacích doménách (pouze Icon)Zařízení používají předkonfigurovaný název DNS, který představuje zřizovací server.
Další informace naleznete v tématu Průvodce implementací Lifesize UVC ClearSea.
Manuální aktualizace nastavení (pouze Icon)Tato volba přepíše jakoukoli adresu IP zřizovacího serveru, která mohla být získána prostřednictvím možností DHCP nebo DNS. Tuto metodu použijte, pokud máte malou nebo žádnou kontrolu nad servery DHCP a DNS.

Přihlaste se do webového rozhraní Icon a vyberte Údržba > Automatické zřizování.