Povolení podpory Icon pro konference Lifesize MCU

Tato konfigurace umožňuje systému Icon zavolat a vytvořit most mezi konferencemi přes UVC ClearSea. Spravovaná MCU vyplní pole Schůzky na Icon.

Na UVC ClearSea proveďte nezbytné kroky:

 1. Přidejte MCU v nabídce Správa > MCU. Vyberte Povolit integraci MCU.
 2. Vytvořte uživatelský účet pro Icon v nabídce Správa > Uživatelé.
  • Uživatelé registrující zařízení SIP nebo H.323 musí používat místní přihlašovací údaje.
  • Zadejte IP adresu zařízení v Automatické zřizování UVC.
 3. V nabídce Správa > Směrování hovorů přidejte pravidlo směrování hovorů, které přesměruje řetězec volání na adresu MCU. Cílová cesta pro přesměrování používá formát:  <dialstring> @<mcuIPAddress>

Když Icon najde zřizovací server, Icon získá následující nastavení konfigurace z UVC ClearSea a aplikuje je na místě:

Předvolba IconPopis
AdresářRegistruje se na adresářovém serveru v UVC ClearSea.

Používá přihlašovací údaje z Adresáře UVC v účtu Icon, který jste vytvořili v UVC ClearSea (v nabídce Správa > Uživatelé).

H.323Povolí H.323 a registruje se na server gatekeeper v UVC ClearSea za použití následujících nastavení:

 • Nastaví Název a Rozšíření na ID uživatele a rozšíření účtu Icon, který jste vytvořili v UVC ClearSea.
 • Nastaví režim Gatekeeper na Manuální.
 • Nastaví adresu Gatekeeper na IP adresu nebo název domény serveru UVC ClearSea.
 • Nastaví Uživatelské jméno Gatekeeper a heslo Gatekeeper na uživatelské ID a heslo účtu Icon, který jste vytvořili v UVC ClearSea.
SIPPovoluje SIP.
MCUPoužívá MCU Lifesize integrovanou s UVC ClearSea.

Používá IP adresu pro server UVC ClearSea a ID uživatele a heslo uživatelského účtu Icon vytvořeného v UVC ClearSea.

Registrace Icon do UVC ClearSea prostřednictvím registrátora SIP

Lifesize doporučuje zaregistrovat Icon přes H.323 nebo SIP, nikoli přes oba. Pokud zaregistrujete zařízení přes SIP, povolte H.323.

 1. Přejděte na Předvolby > Registrátor SIP.
 2. Zadejte uživatelské ID účtu Icon, který jste vytvořili v aplikaci UVC ClearSea, do pole Název uživatele SIP.
 3. Zadejte uživatelské ID a heslo účtu Icon, který jste vytvořili v aplikaci UVC ClearSea, do polí Autorizační uživatelské jméno a Autorizační heslo.
 4. Zadejte IP adresu nebo název domény pro UVC ClearSea v názvu hostitele registrátora a názvu hostitele proxy (pokud používáte proxy SIP).