Šifrování média v hovorech SIP

Chcete-li spravovat šifrování médií v hovorech SIP, nastavte Zabezpečení SIP v nabídce Předvolby > Zabezpečení na jednu z následujících hodnot:

Hodnota Popis
Vypnuto Šifrované médium není podporováno.
Auto Jsou podporována šifrovaná a nešifrovaná média. Šifrovaná média jsou podporována pouze v případě, že vzdálený koncový uživatel podporuje šifrování.
Striktní Šifrovaná média nejsou podporována.

Je-li médium šifrováno v hovorech SIP, povolte signalizaci TLS v nabídce Předvolby > Registrátor SIP 1 (nebo 2) > Signalizace SIP.

POZNÁMKA: Pokud UVC ClearSea spravuje Lifesize Icon nebo pokud je Icon připojen ke cloudové službě Lifesize, nelze upravovat předvolby zabezpečení SIP .

Přečtěte si více o SIP.