Diagnostické nástroje

Diagnostika Popis
Systémové informace Podrobnosti o systému, včetně sériových čísel a verzí, naleznete v části Diagnostika > Informace o systému.

K informacím o systému se rovněž dostanete prostřednictvím > na displeji systému.

Protokoly systému Uložte protokoly systému do počítače v části Diagnostika > Protokoly systému.

Nastavte úrovně protokolu v části Předvolby > Úrovně protokolu systému. Lifesize doporučuje používat syslog server pro integrované konfigurace.

POZNÁMKA: Pokud zakážete protokoly pro Databázi, Stav systému, Časovač a Hardware videa, restartování systému vrátí úrovně protokolu na výchozí hodnoty.

Diagnostické hlášení Pracovníci podpory vás mohou požádat o záznam diagnostického hlášení ze systému, aby bylo možné zjistit příčinu problému s vaším systémem.

Pokud budete vyzváni k shromažďování informací, zvolte Diagnostika > Diagnostické hlášení > Vytvořit diagnostické hlášení.

Kamera
Pomocí diagnostiky kamery upravte jas a vyvážení bílé a opravte některé typy blikání. Přečtěte si více o diagnostice kamery.
Záznamy hovorů Chcete-li stáhnout historii volání, zvolte možnost Diagnostika > Záznamy hovorů > Stáhnout záznamy hovorů. Přečtěte si více o záznamech hovorů.
Indikátor stavu systému Ikona stavu , která se zobrazí na hlavní obrazovce, je indikátorem systémového problému. Přečtěte si více o stavu systému.