Licenční klíče

Chcete-li povolit následující, musíte mít aktuální licenční klíče:

 • Aktualizace softwaru
 • Duální zobrazení (pouze pro Icon 600 a 800)

POZNÁMKA: Datum vypršení platnosti licenčního klíče se objeví v části Údržba > Licenční klíče. Další informace o licenčních klíčích získáte od svého partnera Lifesize.

 

Aktualizace licenčních klíčů

Pokud váš systém má přístup HTTP přes port 80 na server s licenčním klíčem Lifesize, aktualizujte licenční klíče z webového rozhraní systému. V opačném případě nainstalujte klíč manuálně.

  1. Přejděte do části Údržba > Licenční klíče.
  2. Klikněte na Aktualizovat.

Pokud je aktualizace úspěšná, zobrazí se hlášení Úspěch společně s aktuálními licenčními klíči a jejich datem vypršení platnosti.

Selhání aktualizace může být způsobeno některou z následujících podmínek:

 • Neexistuje aktuální smlouva o údržbě zařízení. Obraťte se na svého partnera Lifesize, abyste obnovili smlouvu o údržbě.
 • Systému se nepodařilo připojit. Server může být vypnutý nebo váš systém pravděpodobně nemá přístup HTTP. Pokud tento stav přetrvává a máte přístup HTTP, kontaktujte technickou službu Lifesize nebo nainstalujte klíč manuálně.
 • Licenční klíč existuje, ale je neplatný. Kontaktujte technickou službu Lifesize.

 

Ruční instalace licenčního klíče

 1. Na stránce pro stažení softwaru lifesize.com/support klepněte na tlačítko Stáhnout software.
 2. Přihlaste se k účtu podpory. Pokud se jedná o vaši první návštěvu, vytvořte účet.
 3. Zadejte sériové číslo svého videosystému Lifesize (najdete je v části Diagnostika > Systémové informace) a poté postupujte podle pokynů, čímž získáte licenční klíč. Můžete mít několik klíčů.
 4. Stáhněte licenční klíč.
 5. Přihlaste se do videosystému z webového prohlížeče a přejděte do části Údržba > Licenční klíče.
 6. Klepněte na tlačítko Přidat a vložte licenční klíč, který jste získali v kroku 3 v části Zadání licenčního klíče.
 7. Klikněte na Přidat.
 8. Opakujte kroky 3 až 7 pro každý licenční klíč uvedený pro váš videosystém.