Restartovat

Po dokončení některé z následujících úloh se systém restartuje:

Ruční restart systému. Diagnostika > Restartování systému
Resetování systému do výchozího stavu. Údržba > Resetování systému > Resetování systému
Návrat systému zpět do předchozího stavu. Údržba > Resetování systému > Vrácení systému
Obnovení systému do uloženého stavu. Údržba > Resetování systému > Obnovení systému
Změna předvolby Tag VLAN. Předvolby > Síť > Tag VLAN
Změna hodnot vyhrazených portů. Předvolby > Síť > Vyhrazené porty
Aktualizace systémového softwaru. Údržba > Upgrade systému

Systém také můžete restartovat stisknutím a podržením červeného resetovacího tlačítka na zadní straně systému Lifesize po dobu 5 až 10 sekund.