Resetovat

Následující postup obnoví výchozí stav systému:

    1. Vyberte Údržba > Resetování systému > Resetování systému .
    2. Volitelné: Zadejte důvod resetování.
    3. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte nastavení výchozího stavu systému.

Systém se automaticky restartuje a heslo správce se resetuje na výchozí hodnotu (admin).

POZNÁMKA: Systém můžete také resetovat stisknutím a podržením červeného resetovacího tlačítka na zadní straně systému Lifesize po dobu 10 až 15 sekund.