Obnovit

Následující postup obnoví konfiguraci systému z uloženého konfiguračního souboru:

    1. Před provedením obnovení se ujistěte, zda existuje aktuální uložený konfigurační soubor.

Předvolby a možnosti konfigurace se v jednotlivých verzích softwaru liší. Obnovení konfigurace systému pomocí souboru uloženého z jiného softwaru může způsobit neočekávané výsledky. Obnovte pouze konfiguraci, která byla uložena ve stejné verzi softwaru.

    1. Zavěste všechny hovory připojené k systému. Pokud jsou při provádění obnovy spojeny hovory, budete vyzváni k pokračování nebo zrušení obnovení. Pokud budete pokračovat, proces obnovení systému ukončí hovory.
    2. Vyberte Údržba > Resetování systému > Obnovení systému .

Před spuštěním funkce obnovení systému musíte mít uloženu aktuální konfiguraci systému nebo se nebudete moci vrátit do předchozího stavu.

  1. Projděte konfigurační soubor systému a klikněte na tlačítko Nahrát.