Přejít zpět

Následující postup převede systém na alternativní verzi softwaru:

  1. Zvolte Údržba > Resetování systému > Vrácení systému .
  2. Volitelné: Zadejte důvod pro vrácení systému.
  3. Klikněte na Ano.
    Systém se automaticky restartuje.

Systém můžete také vrátit stisknutím a podržením červeného resetovacího tlačítka na zadní straně systému Lifesize po dobu 15 až 20 sekund.