Aktualizace

POZNÁMKA: Pokud je Icon připojen ke cloudové službě Lifesize, automaticky se ve vašem systému použijí aktualizace softwaru. Systém vás vyzve, abyste aplikaci nainstalovali, přičemž vám umožní odložit operaci, pokud používáte systém.

Než aktualizujete svůj systémový software, ujistěte se, že vaše prostředí splňuje následující předpoklady:

  • V systému existuje aktuální licenční klíč pro aktualizaci. V části Údržba > Licenční klíče se zobrazuje datum vypršení platnosti licence údržby. Aktualizace se nezdaří, pokud v systému neexistuje aktuální licenční klíč nebo jeho platnost vypršela. Obraťte se na svého partnera Lifesize, abyste obnovili smlouvu o údržbě.

Přečtěte si další informace o aktualizaci licenčních klíčů.

 • Všechny kamery, které hodláte používat, jsou správně připojeny k systému Lifesize. Kamery, které nejsou připojeny k systému Lifesize před aktualizací, nemusí po aktualizaci správně fungovat.
 • Před aktualizací je potřeba ukončit všechny hovory.

 

Aktualizace vašeho systémového softwaru

  1. Na stránce pro stažení softwaru lifesize.com/support klepněte na tlačítko Stáhnout software.
  2. Přihlaste se k účtu podpory. Pokud se jedná o vaši první návštěvu, vytvořte účet.
  3. Zadejte sériové číslo svého videosystému Lifesize (najdete je v části Diagnostika> Systémové informace). Postupujte podle pokynů a vyhledejte požadovanou verzi softwaru pro váš produkt a stáhněte ji do místního adresáře v počítači.
  4. Přejděte na Údržba > Aktualizace systému.
  5. Klepnutím na volbu Vybrat soubor procházíte stažený soubor aktualizace.

Systém ověří soubor. Chcete-li znovu ověřit stejný soubor nebo pokud jste zadali cestu k souboru ručně, klepněte na tlačítko Ověřit, aby k ověření došlo.

  1. Chcete-li systém resetovat na původní výchozí nastavení, vyberte možnost Obnovit výchozí hodnoty.
  2. Klikněte na Nahrát.

Aktualizace může trvat několik minut; nepřerušujte proces. Během aktualizace se v prohlížeči zobrazí stavová obrazovka, ve které můžete sledovat průběh nahrávání souborů. Pokud zavřete okno před dokončením nahrání souboru, nahrávání bude zrušeno.

Po dokončení aktualizace se systém automaticky restartuje.

 1. Váš videosystém je připraven k použití. Pokud jste vybrali Resetovat na výchozí nastavení, musíte nejprve znovu nakonfigurovat systém.
 2. Chcete-li získat přístup ke všem možnostem z prohlížeče po aktualizaci (nebo přechodu na nižší verzi), obnovte prohlížeč před opětovným přihlášením.