Poradce při selhání aktualizace

Pokud pokus o aktualizaci softwaru selže, postupujte takto:

  1. Ujistěte se, že máte platnou kopii pro aktualizaci.
  2. Restartujte systém.
  3. Pokuste se znovu provést aktualizaci.
  4. Pokud aktualizace i napodruhé selže, poznamenejte si chybový kód.
  5. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na svého partnera Lifesize Partner nebo technickou službu Lifesize.

Kódy chyb aktualizace

Jestliže selže aktualizace, mohou se zobrazit následující chybové kódy.

KódPopis
1Aktualizace probíhá. Systém nepodporuje běh více aktualizací najednou.
2Kopie je poškozena. K tomu obvykle dochází z důvodu špatné kopie nebo chyb při nahrávání do zařízení.
3Šifrovací podpis je neplatný. K tomu obvykle dochází, pokud je kopie poškozena nebo narušena.
4Kopii chybí skript pro aktualizaci. Po úspěšném nahrání kopie systém spustí skript pro aktualizaci a provede finální zpracování. Tato chyba označuje selhání daného skriptu.
5Manifest je poškozen nebo chybí.
6Sériové číslo je neplatné.
7Datum sestavení je neplatné.
8Kopie softwaru je pro jiný typ systému.
9Nebylo možné provést přechod na nižší verzi kopie.
10Platnost licence na aktualizaci vypršela. Současný licenční klíč pro aktualizaci systémového softwaru na zařízení neexistuje. Obraťte se na svého partnera Lifesize, abyste obnovili smlouvu o údržbě.
11Během volání není možné provádět aktualizaci.
12Je vyžadováno obnovení na výchozí hodnoty. Aktualizace vyžaduje resetování. Přejděte do části Údržba > Resetování systému a obnovte výchozí stav systému, než budete pokračovat s aktualizací.
13Došlo k systémové chybě.
16Nedostatek místa pro uložení kopie.
17Nepodařilo se ověřit kopii.
18Licenční server je nedostupný.
19Nepodařilo se stáhnout kopii pro aktualizaci.