Hovory hostitele MCU

Je-li s Icon integrován modul UVC Multipoint nebo Lifesize Bridge, v nabídce > se objeví naplánované a vyžádané konference, které jsou dostupné pro váš videosystém. Když se připojíte k hovoru z nabídky Schůzky , zobrazí se všechna rozložení mostu, která jsou k dispozici pro daný scénář volání. Pokud volání podporuje více než jedno rozložení, zobrazí se . Chcete-li změnit rozložení volání, vyberte a přejděte na požadované rozložení. U mostů, které nejsou integrovány, vyberte pomocí < nebo > příslušné rozložení.

Když se připojíte k hovoru, jehož hostitelem je Lifesize MCU, který není integrován s Icon, vyberte v telefonu a přesunete se do rozhraní. Klepnutím na 9 můžete přepínat nápovědu na displeji. Pokud virtuální operátor přijme hovor, budete vyzváni, abyste zvolili konferenci, která se má připojit.

Klepnutím na 3 zobrazíte možnosti mostu:

Zobrazení účastníkaPohled z kamery účastníka se zobrazí na obrazovce.
Pořadí reproduktorůPo povolení se v hlavním okně objeví aktuální reproduktor.
Indikátory stavuPo povolení se zobrazí indikátory stavu.
Ztlumit videoPo povolení se ztlumí video.
OznámeníHlasové výzvy a systémové zvuky označují aktuální stav systému nebo požadovanou akci.
Navigace ovládání kamery

Tónová volba

Přepíná ovládání vzdálené kamery a tónů DTMF.
JazykJazyk textu na obrazovce a hlasové výzvy.
Odsazení textuJak daleko je text odsazen od stran obrazovky.