Icon 450: Smart-framing

Lifesize Icon 450 je navržen s funkcí smart-framingu, která automaticky upravuje kameru tak, aby bylo zajištěno, že jsou všichni viditelní a v centru obrazu. Smart-framing je až do dokončení procesu kalibrace zakázán. Více informací viz Kalibrace smart-framing.

Po kalibraci se smart-framing aktivuje pouze v průběhu hovoru.

Ve výchozím nastavení bude tlačítko Framing nastaveno na hodnotu Zapnuto. Smart-framing můžete kdykoli vypnout a začít ovládat kameru. Během hovoru přejeďte prstem doleva a klepněte na Kamera. Stisknutím položky Framing můžete zapnout nebo vypnout režim smart-framingu. Smart-framing zůstane vypnutý, dokud jej znovu nezapnete nebo dokud nezačne další hovor. Po ukončení hovoru bude smart-framing znovu aktivován a připraven pro další hovor.

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na Nejčastější dotazy k smart-framingu.