Icon 800: Audio vstupy

 

DVI-I Zvuk přijatý z vstupu DVI-I je odeslán na blízký a vzdálený konec pouze tehdy, pokud nakonfigurujete vstup jako primární nebo prezentační datový proud.

Příklad: Pokud připojíte DVR k DVI 3 a změníte vstup prezentace pro použití DVI 3, budou zvuk a video posílány na blízký a vzdálený konec.

Vstup linky Analogová linka je vždy zapnuta, což eliminuje nutnost přidružit vstup linky k digitálnímu vstupu.

Příklad: Pokud připojíte svůj smartphone k vstupu linky Icon a stisknete přehrávání zvuku na smartphonu, bude zvuk odeslán na blízký i vzdálený konec.

Pokud nechcete posílat zvuk, musíte ovládat zvuk u zdroje.

Když stisknete tlačítko ztlumení zvuku, všechny zvukové vstupy do systému jsou ve výchozím nastavení ztlumeny. Chcete-li systém nakonfigurovat tak, aby ztlumil pouze aktivní mikrofon, přihlaste se do webového rozhraní svého videosystému a nastavte Předvolby > Zvuk > Ztlumení zvuku na Aktivní mikrofon.

Zabudovaný zvukový procesor pro Icon 800 standardně ovládá AEC, redukci šumu a automatické řízení zesílení. Chcete-li použít externí ovladač, zapněte Integrovaný zvuk v nabídce Předvolby > Zvuk. Je-li zapnuta funkce Integrovaný zvuk, je výchozí hodnota Aktivní mikrofon nastavena na hodnotu Vstup linky.