Skupinové volání

Při skupinových voláních se na displejích všech volajících zobrazí video složené z externí MCU. Požadavky na vícecestné hovory zahrnují následující podmínky:

Váš icon je integrován s UVC ClearSea a s podporovanou MCU Lifesize. Další informace.
Icon je připojen ke cloudové službě Lifesize. Další informace.

Chcete-li účastníka přidat do probíhajícího hovoru, vyberte možnost Přidat. Tuto metodu můžete použít také k přenosu volajícího: po přidání účastníka můžete hovor opustit, aniž byste jej ukončili. Chcete-li odebrat individuálního volajícího, vyberte a účastníka, kterého chcete odebrat.

Pro příchozí hovory jsou k dispozici následující možnosti:

  • Kliknutím na tlačítko Ukončit + přijmout ukončíte aktuální hovor a přijmete příchozí hovor.
  • Klepnutím na tlačítko Přijmout přidáte volajícího k aktuálnímu hovoru.
  • Kliknutím na Ignorovat ignorujete volajícího.

Pokud má Icon přidruženého klienta Lifesize ClearSea, který je aktivní a registrován do služby UVC ClearSea, můžete na klientovi vybrat , aby se klient připojil k hovoru. Tato akce odpojí hovor na vašem Icon.