Navigace a vyhledávání

Ikona zobrazuje položky hovorů a další systémové informace v seznamech.

Přejděte na informace pomocí dálkového ovládání následujícím způsobem.

Přechod na horní nebo dolní část seznamu.Klepnutím na rychle přejdete na horní nebo spodní část seznamu.

Pruh vpravo od seznamu zobrazuje vaši aktuální pozici a celkový počet položek v seznamu.

Vyhledání položek hovorůKlepnutím na otevřete vyhledávací pole pro vyhledání položek hovorů.

Jakmile vyberete hodnoty, seznam bude filtrován tak, aby odpovídal jakémukoli slovu v názvu položky, které začíná řetězcem filtru. Možnosti vyhledávacího pole:

  • Klepnutím na odstraníte hodnotu ve vyhledávacím poli.
  • Zvolte symbol #, který představuje libovolnou číslici.
  • Výběrem můžete vložit mezery mezi položky vyhledávání, což umožňuje použít ve filtru více slov.

Když jako jazyk obrazovky videosystému vyberete ruštinu, vyhledávání použije azbuku. Volbou na telefonu a abc na dálkovém ovladači si zobrazíte latinskou abecedu.

Pokud je Icon integrován s UVC ClearSea, výběrem prohledáte všechny položky UVC ClearSea, nejen položky ve vaší skupině. Přidejte do Oblíbených globální položku pro rychlý přístup. Jakmile zadáte řetězec pro vyhledávání, seznam bude filtrován tak, aby odpovídal jakémukoli slovu v názvu položky, které začíná řetězcem filtru. Položky z globálního adresáře jsou označeny .