Zavolání

Uskutečněte hovor jedním z následujících způsobů:

Plán Volbou si zobrazíte nadcházející hovory, které má UVC Manager naplánován pro váš videosystém. Podrobnosti o volání mohou obsahovat čas zahájení, název, popis a účastníky. Volání, která vyžadují přístupový kód, mají ikonu zámku . Plán také zobrazuje časové období, během kterého nejsou naplánovány žádné hovory.

Hovor začíná v plánovaném časovém rozvrhu a spojuje účastníky buď automaticky, nebo poté, co jeden nebo více z nich přijme pozvánku k spojení hovoru.

Oblíbené Výběrem  si zobrazíte oblíbené položky. Vytočte číslo výběrem položky ze seznamu.

Dálkové ovládání: Další možnosti zahrnují Pokročilé vytáčení a Odebrat nebo Odebrat vše (pro správu položek v Oblíbených).

Nedávné Výběrem  > si zobrazíte naposledy uskutečněné , přijaté nebo zmeškané  hovory. Vytočte číslo výběrem položky.

Dálkové ovládání: Další možnosti zahrnují Pokročilé vytáčení, Přidat do Oblíbených a Odebrat nebo Odebrat vše (pro správu položek v Oblíbených).

Seznam posledních hovorů je omezen na 50 položek.

Adresář Výběrem  si zobrazíte položky. Vytočte číslo výběrem položky ze seznamu.

Dálkové ovládání: Další možnosti zahrnují Pokročilé vytáčení a Přidat do Oblíbených.

Schůzky Výběrem  si zobrazíte dostupná volání. Vytočte číslo výběrem položky. Přečtěte si více informací o připojení ke schůzce.
klávesnice Telefon: Volbou  můžete zadat informace o volání ručně. Při zadávání jednotlivých znaků je pro hodnoty 0–9, # a * slyšet odpovídající tónová volba.

Volbou abc si otevřete klávesnici pro zadávání abecedních znaků. Když vyberete šipku , zadáváte velká písmena. Když dvakrát vyberete šipku, aktivujete režim caps lock.

Číselník Dálkové ovládání: Volbou  můžete zadat informace informace o volání ručně. Přejděte na pokročilé možnosti pro zadání abecedních znaků nebo vyberte šířku pásma nebo protokol. Seznam dostupných hodnot šířky pásma se přizpůsobuje předvolbě maximální šířky pásma nastavené správcem. Podobně se zobrazí pouze povolené protokoly volání.

Ikona videa představuje probíhající videohovor. Ikona hlasu představuje hlasový hovor. Volbou ukončíte hovor.

Dostupné možnosti volání závisí na aplikacích nakonfigurovaných ve vašem prostředí. Přečtěte si více informací o integraci systému Icon s dalšími aplikacemi Lifesize.