Představení

Chcete-li zahájit prezentaci před hovorem nebo během něj, zvolte možnost Prezentace. Pokud připojíte notebook k video vstupu v systému, prezentace se spustí automaticky a zobrazí se . Chcete-li zastavit prezentaci, vyberte . Zastavení prezentace ukončí aktivní záznam.

Správci mohou zakázat automatické prezentace v nabídce Předvolby > Systém. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena.

Pouze Icon 800: Vstup DVI, který slouží jako vstup prezentace, je znázorněn číslicí v nabídce Prezentace. Chcete-li změnit vstup pro prezentaci, vyberte . Jako vstup pro prezentaci můžete použít libovolný vstup; video se změní na sekundární vstup, pokud je primární zvolen pro prezentaci.Nemůžete vybrat stejný vstup jak pro primární, tak pro sekundární zdroj.

Pokud váš videosystém již přijímá prezentaci, nemůžete připojit notebook a spustit svou vlastní prezentaci, aniž byste nejprve zastavili aktuální prezentaci u všech volajících. Dále nemůžete převzít kontrolu nad vzdálenou prezentací.

Rozložení

Zvolte z následujících možností rozložení během hovoru:

Prezentační vstup a video ze vzdáleného konce se zobrazují vedle sebe.
Zobrazí se prezentační vstup a video od několika volajících. Toto rozložení je k dispozici s integrovanými mosty pro hovory v nabídce Schůzky . U mostů, které nejsou integrovány, vyberte pomocí < nebo > příslušné rozložení.
Zobrazí se prezentační vstup.
Zobrazí se video ze vzdáleného konce.

Pokud videohovor nepodporuje prezentace současně s videem, videosystém automaticky přepne primární a prezentační vstupy, aby bylo možno odeslat prezentaci. Blízký konec zobrazuje jak kameru, tak prezentační vstup, a vzdálený konec zobrazuje pouze prezentaci.