Záznam

S UVC Video Center nakonfigurovaným ve vašem prostředí můžete kdykoli zahájit nahrávání.

Chcete-li zobrazit statistiky videa a zvuku záznamového proudu během nahrávání, zvolte na telefonu nebo   > pomocí dálkového ovladače.

 

Nahrávání během hovoru

Zvolte , chcete-li zahájit nahrávání během hovoru. Pokud se zobrazí výzva, zadejte platný klíč záznamu. Pokud vše proběhlo úspěšně, začne nahrávání a zobrazí se ikona záznamu.

Ve výchozím nastavení jsou všichni volající nahráváni. Chcete-li nahrávat pouze blízké nebo vzdálené video, změňte výchozí rozložení záznamu v nabídce Předvolby > Záznam a datový proud.

Chcete-li ukončit nahrávání, ukončete hovor nebo prezentaci nebo vyberte .

Pokud máte zařízení Icon, která je připojeno ke cloudové službě Lifesize, můžete při zahájení nahrávání zvolit vlastníka záznamu. Další informace.

 

Nahrávání mimo hovor

  1. Zvolte .
  2. Výběrem jedné z dostupných možností nahrávání spustíte relaci nahrávání:
Záznam vstupu z kamery.
Záznam vstupu z prezentace.
Záznam dvou datových proudů: vstup z prezentace a kamery.
Záznam vstupu ze dvou kamer. Volbou nebo vyberte kameru, která poskytuje primární vstup. Tato možnost je k dispozici pouze u dvou připojených kamer.
  1. Volbou zahájíte nahrávání. Pokud se zobrazí výzva, zadejte platný klíč záznamu. Pokud vše proběhlo úspěšně, začne nahrávání a zobrazí se ikona záznamu.
  2. Volitelné: Pokud zaznamenáváte vstup z kamery nebo z prezentace, výběrem můžete přepínat vstup mezi prezentací nebo kamerou. Pokud zaznamenáváte dva datové proudy, výběrem můžete přepínat mezi nahráváním dvou datových proudů (prezentace a kamera) a jednoho proudu (kamera).
  3. Chcete-li záznam ukončit, vyberte .

POZNÁMKA: Pokud jste po zahájení nahrávání uskutečnili hovor nebo zahájili prezentaci, můžete zastavit nahrávání a relaci ukončením hovoru nebo prezentace.

 1. Chcete-li ukončit relaci nahrávání, vyberte příslušnou možnost (podle vašeho výběru v kroku 2):