Používání Lifesize Phone HD

Bylo přidáno několik rychlých gest pro Lifesize Phone HD připojený k systému Lifesize Icon. Tato gesta můžete použit jen během hovoru.

• Dotykem obrazovky dvěma prsty se ztlumí nebo zesílí zvuk.
• Pohybem dvěma prsty nahoru na libovolné obrazovce zvýšíte hlasitost o 10 %.
• Pohybem dvěma prsty dolů na libovolné obrazovce snížíte hlasitost o 10 %.
• Pohybem třemi prsty a podržením na libovolné obrazovce přesunete místní kameru v uvedeném směru.
• Dotykem čtyřmi prsty na libovolné obrazovce se dostanete k možnostem systému.

Další informace.

Zákazníci cloudové služby Lifesize s Lifesize Phone HD připojeným k systému řady Lifesize Icon (s výjimkou Lifesize Icon Flex) mohou snadno přizpůsobit tlačítka a časová pásma na domovské obrazovce z konzoly správce. Podívejte se jak.