Adaptivní řízení pohybu

Adaptivní řízení pohybu minimalizuje problémy videa způsobené menší ztrátou paketů a zlepšuje reprodukci obrazu. U ztráty paketů 5 % a méně tato funkce eliminuje nebo výrazně snižuje artefakty videa. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena v nabídce Předvolby > Video > Adaptivní řízení pohybu.