Vyvážení pásma primárního videa a prezentace

Přidělte šířku pásma vstupnímu datovému proudu prezentace videa jako procento z celkové dostupné přenosové rychlosti pro datové proudy videa v nabídce Předvolby > Video > Šířka pásma prezentace videa. Výchozí hodnota je 20 %.

POZNÁMKA: Tuto předvolbu upravte ještě před uskutečněním hovoru. Nastavení této předvolby během hovoru nemá žádný vliv.

Procento se vztahuje ke vstupnímu datovému proudu prezentace videa, typicky z notebooku připojeného ke kodeku. Systém přiděluje šířku pásma na základě vybrané možnosti pouze tehdy, když systém odesílá video během prezentace. Když vstup video prezentace obsahuje pohyb, je vhodné přidělit větší procentuální podíl vstupnímu datovému proudu prezentace videa. Příkladem může být prezentace, která obsahuje několik animací nebo video vstup z DVD přehrávače.

Pokud používáte výchozí šířku pásma volání (1152 kb/s) a výchozí šířku pásma video prezentace (20 %), přenášené rozlišení prezentace je ve výchozím stavu 1920 x 1080p5.

Chcete-li zvýšit snímkovou frekvenci prezentace, zvyšte šířku pásma volání a prezentace. Například pokud nastavíte šířku pásma video prezentace na 50 % při volání 2500 kb/s, prezentace bude podporovat 1080p30. Je-li při prezentaci zapnuto nahrávání, bude rozlišení ve výchozím stavu 1920 x 1080p15.