Ovládání používání kamery vzdálenými koncovými uživateli

Pokud chcete zabránit uživatelům na vzdáleném konci v nastavení kamery na blízkém konci, včetně konfigurace a ovládání předvoleb kamery, deaktivujte Předvolby > Video > Vzdálené ovládání blízké kamery.

Pokud povolíte Vzdálené ovládání blízké kamery, můžete stále zabránit koncovým uživatelům na vzdáleném konci v konfiguraci a používání kamery na blízkém konci tím, že zakážete Vzdálené nastavení předvoleb kamery a Vzdálené přesunutí kamery do předvoleb.