Rozlišení displeje

Zadejte rozlišení displeje HD a DVI v nabídce Předvolby > Video. Výchozí rozlišení je 1920 x 1080p60.

Videosystémy Lifesize se připojují k displejům HD (minimálně 720p) s následujícími podporovanými rozlišeními displeje:

  • 1280 x 720p60
  • 1920 x 1080p30
  • 1920 x 1080p60

POZNÁMKA: Pokud displej konkrétní rozlišení nepodporuje, toto rozlišení se nezobrazí.