Povolení CEC

Řízení spotřební elektroniky (CEC) umožňuje vzájemné ovládání určitých zařízení HDMI, pokud je to vhodné. Povolte CEC a nakonfigurujte nastavení spánku v nabídce Předvolby > Video.

Pokud se váš displej nepřepne do režimu spánku, když videosystém Lifesize Icon usne, CEC je nekompatibilní s displejem.

Pokud příchozí hovor probudí spící videosystém, zkontrolujte, zda se monitor v přiměřeném čase probudí. Pokud tomu tak není, monitor pravděpodobně potřebuje příliš mnoho času k náběhu, tudíž by CEC nebylo užitečné.

Ve scénářích uvedených v těchto příkladech zvažte použití analogových reproduktorů namísto reproduktorů displeje.