Řízení spotřeby displeje

Signál řízení spotřeby displeje (DPMS) umožňuje řídit výkon kompatibilních displejů HDMI a DVI bez stisknutí tlačítka na displeji nebo pomocí dálkového ovládání.

DPMS pracuje s následujícími čtyřmi stavy napájení:

 • Zapnuto
 • Režim spánku
 • Pozastaveno
 • Aktivně vypnuto

Jestliže povolíte řízení DPMS v nabídce Předvolby > Video > Monitorování videa, Icon se pokusí spravovat stav napájení displeje. Nastavte režim DPMS na jednu z následujících hodnot:

ZapnutoVždy se pokusí vypnout displej.
VypnutoNikdy se nepokusí vypnout displej.
AutoPokusí se vypnout displej, pokud displej ukáže podporu režimu spánku nebo pozastavení výkonu.
InteligentníPokusí se vypnout displej, pokud displej ukáže podporu režimu spánku, pozastavení výkonu nebo stavu aktivního vypnutí.

Chcete-li otestovat, zda monitor podporuje DPMS, postupujte takto:

 1. Zakažte CEC.
 2. Nastavte Režim DPMS na hodnotu Zapnuto.
 3. Uveďte Icon do režimu spánku.
 4. Pokud se displej nevypne, DPMS není podporován. Nastavte Režim DPMS na hodnotu Vypnuto.
 5. Pokud se displej nakonec vypne, vzbuďte Icon.
 6. Pokud se displej zapne, je DPMS podporován. Ponechte povolený DPMS.
 7. Pokud se displej nezapne, zkuste k řízení stavu napájení displeje použít kombinaci CEC a DPMS: použijte CEC pro vzbuzení displeje a DPMS pro uvedení displeje do režimu spánku.