obsah

Co je to?

Agenti nyní vyžadují specifická oprávnění k zobrazení agentů nebo front v nabídce Přenos na panelu nástrojů.

  1. Projekt PŘENOS AGENTU NABÍDKA AGENTS ZOBRAZENÍ povolení umožňuje seznam agentů v nabídce přenosu agenta. Uživatelé bez tohoto oprávnění nemají pro převod viditelný seznam agentů.
  2. Projekt PŘENOS AGENTU ZOBRAZENÍ FRONT MENU povolení povoluje seznam front v nabídce přenosu agenta. Uživatelé bez tohoto oprávnění nemají pro přenos viditelný seznam Front.

Tato oprávnění nemají vliv Seznamy převodů. Pokud je agentovi přiřazen seznam převodů, může zobrazit a vybrat jakékoli kontakty, které jsou v něm obsaženy.