obsah

Co je to?

Základní protokoly ladění toku přidávají nový zápis snímku do stavu interakce protokolu a zpřístupňují stránku, která poskytne souhrnné informace o interakci, které zahrnují všechny události spotřebované hlášením a také všechny protokoly snímků.

Klíčové benefity:

Správci mají nyní přístup k protokolům ladění toku na stránce Protokoly ladění toku. Zápis toku Debug Log může ladit celá prostředí toku nebo specifikované proměnné v konkrétních větvích toku. Protokoly ladění toku umožňují uživatelům, kteří vytvářejí nebo upravují toky, lepší přehled o krocích toku, načasování interakce a souhrnné informace o trase.

Dobré vědět:

Najděte novou stránku Protokoly ladění toku v konfiguračním rozhraní v části Toky > Protokoly ladění toku. Nový zápis protokolu ladění lze nalézt v rozhraní pro úpravy toku v části Výměna dat.