obsah

 

Co je to?
Do každé notace toku fronty jsme přidali nový parametr nazvaný Dequeue After Timeout. Když je tento parametr povolen, interakce čekají ve frontě po nakonfigurovanou dobu. Po uplynutí času se interakce přesune do samostatné větve toku namísto pokračování ve frontě.

Chcete-li použít Dequeue After Timeout, navrhněte svůj tok tak, aby zachytil nový signál nazvaný dequeue-timeout a zahrňte cestu, kterou chcete sledovat, pokud je přijat. Připojte cestu řazení do fronty k notaci Odpojit v hlavním toku. Pokud povolíte Dequeue After Timeout, aniž byste nakonfigurovali tok tak, aby zachytil signál nebo pokračoval po samostatné cestě, bude vyvolána chyba a tok bude ukončen.

Klíčové benefity)
Flow Designers se nyní mohou po určité době rozhodnout odstranit interakci z fronty a rozhodnout se, že s interakcí udělají něco jiného, ​​jako je přesměrování do jiné/jiné fronty nebo přesměrování hovoru na třetí stranu.

Dobré vědět
Eskalace front lze také použít ke změně cílových agentů na základě času, ale přesunutí interakce do jiné fronty je koncept, který zákazníci znají, a má další granularitu hlášení, kterou eskalace nemají.
Pokud je interakce vyřazena z fronty po uplynutí časového limitu a signál není zachycen, pak bude interakce automaticky ukončena, takže je důležité při použití této funkce zvládnout zachycení signálu dequeue-timeout!

Klíčové odkazy
Referenční příručka Flow Designer