obsah

Co je to?
Z důvodu přítomnosti agenta jsou k dispozici dva nové standardní přehledy:

  • Souhrn důvodu přítomnosti agenta: Uvádí všechny agenty, kteří se přihlásili v daném časovém období, s celkovou dobou, po kterou měli vybraný zadaný kód příčiny. Můžete například vidět celkovou dobu, po kterou byli agenti v pozastaveném stavu, protože odmítli pracovní nabídky.
  • Detail důvodu přítomnosti agenta: Uvádí pokaždé, kdy agenti změní důvod své přítomnosti, a celkovou dobu, po kterou měli tento důvod vybraný. Můžete například vidět, zda byli agenti v pozastaveném stavu, protože odmítli pracovní nabídku

Klíčové benefity)
Poskytuje souhrn a podrobnosti o dostupnosti agentů pro dané časové období (období ovladatelné supervizorem).

Dobré vědět
Když agent odmítne pracovní nabídku a je uveden do stavu Pozastaveno, sestava zobrazí dva řádky pro stejný stav Pozastaveno. Jeden řádek hlásí 1 sekundu (0:00:00:01). Druhý řádek uvádí zbývající čas stavu pozastavení. Řešení bude řešeno v budoucí verzi.

Klíčové odkazy
Souhrnná zpráva o důvodu přítomnosti agenta
Podrobná zpráva o důvodu přítomnosti agenta