obsah

Co je to?

V předchozí vydání, jsme představili raná média pro funkce Queue Callback a Click-to-Dial. První média přehrávají média poskytnutá operátorem agentovi, dokud volaný účastník neodpoví. Někteří uživatelé zažili krátká období ticha s nosičem poskytnutým Early Media. Abychom to pomohli vyřešit, přidali jsme možnost použití mediálního souboru od vašeho tenanta jako Ringing Media. Přepnutím nebo přidáním Ringing Media se zlepší zážitek agenta zkrácením nebo odebráním období ticha u Early Media.

Dobré vědět:

  1. Ringing Media přehrává mediální soubor od vašeho tenanta, dokud se agent a volaná strana nespojí. Pokud je použito ve spojení s Early Media, Ringing Media se přehrává jako první, dokud nezačne Early Media operátora. Upozorňujeme, že mezi oběma médii může být krátké období ticha.
  2. Pro optimální výkon by Ringing Media měl být krátký zvukový soubor. Například krátký záznam zvonícího telefonu.
  3. Doporučujeme, aby nájemci v prostředí s vysokou latencí nepoužívali Early Media poskytované operátorem a používali pouze Ringing Media, aby se předešlo dlouhému tichu před prozvoněním.