obsah

Co je to?
Značky mohou používat zabezpečené shromažďování plateb k inkasu plateb kreditní kartou po telefonu pomocí DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency). Údaje o kreditní kartě nejsou nikdy sdíleny s agenty nebo aplikací CxEngage.

Klíčové benefity)
Integrace poskytuje několik výhod, včetně plateb v souladu s PCI-DSS prostřednictvím hlasu, plateb za asistenci agenta – agenti zůstávají na hovoru a mohou zákazníka provést zadáním údajů o CC a webového uživatelského rozhraní pro agenty – číslo karty a bezpečnostní kód budou uvedeny v formát kompatibilní s PCI DSS, který chrání informace o zákaznících.

Dobré vědět
Během inkasa plateb jsou k dispozici 2 další části SIP, aby byla zajištěna shoda s předpisy a ochrana dat zákazníků.

Klíčové odkazy