obsah

Co je to?
Nyní jsou k dispozici následující míry a atributy pro případy, kdy třetí strana obdrží přenesenou interakci nebo je přidána jako účastník interakce.

  • Počet třetích stran (pouze historicky): Počet interakcí, z nichž třetí
  • strana je přidána jako účastník nebo je přenesena interakce.
  • Typ třetí strany (pouze historický): Typ pobočky třetí strany – například SIP nebo PSTN.
  • Hodnota rozšíření třetí strany (pouze historická): Typ rozšíření – například SIP nebo PSTN.
  • Čas třetí strany (pouze v historii): Doba, kterou zákazník stráví rozhovorem s třetí stranou.

Hlášení třetích stran je součástí nové přehledy segmentů interakce.

Klíčové benefity)
Hlášení se nyní rozšiřuje na hlášení o interakci poté, co je převedena na třetí stranu.

Klíčové odkazy
Hlášení třetích stran je součástí nové přehledy segmentů interakce.