obsah

Aktualizovali jsme Pobočka akce notace v Flow Designer pro umožnění volitelného házení signálu. Nyní můžete navrhnout své toky tak, aby zahrnovaly více výstupů a vržený signál z větve události poté, co jsou inicializovány záchyty větve. Záchytky větve události jsou inicializovány před vyhozením volitelného výstupního signálu.