obsah

Co je to?

V této aktualizaci jsme přidali podporu pro širší a podrobnější sadu metrik v našich rozhraních WFM API, které se více shodují s přehledy Interakce fronty. Dodatečné statistiky interakcí fronty v rozhraní API poskytnou dodavatelům WFM větší podrobnost pro vytvoření přesnější prognózy.

Klíčové benefity:

  • Poskytněte prodejcům a zákazníkům WFM jistotu, že data jsou v CxEngage a systému WFM seřazena.
  • Podporujte širší sadu metrik v našich rozhraních WFM API na úrovni intervalů, které odpovídají přehledům Interakce fronty. Přidání dalších statistik interakcí fronty do rozhraní API pomůže partnerům sladit stahování dat s našimi historickými zprávami CxEngage v případě, že dojde ke sporům a eskalaci dat.

Dobré vědět:

Je důležité mít na paměti, že údaje o frontách a počtu interakcí se nemusí zdát synchronizované, když se díváte na data přehledů v reálném čase. Interakce mohou překračovat intervaly nebo ještě nemusí být dokončeny. Například příchozí volající požadující zpětné volání z fronty se počítá jako nabízená volání, ale nebude se počítat jako vyřízená, dokud nebude zpětné volání dokončeno. Pokud se díváte na data v reálném čase před dokončením zpětného volání, měli byste očekávat rozdíl mezi těmito počty.

Podrobnosti o nových statistikách přidaných do rozhraní WFM Queue Interval API naleznete na Poznámky k vydání.