Funkce správce

Chcete-li konfigurovat a používat zařízení Lifesize Share, musíte povolit *.lifesizeshare.com a nechat otevřený TCP port 22. 

Počáteční nastavení zařízení Lifesize Share s kabelem

 1. Připojte zařízení ke kabelu HDMI a portu HDMI konferenčního systému nebo portu HDMI vašeho displeje.
 2. Vsuňte síťový kabel do síťového portu označeného symbolem LAN na zadní straně zařízení. Opačný konec síťového kabelu připojte do síťového portu. Má-li port zakázán DHCP, zařízení přejde do režimu údržby a můžete ho pro dokončení registrace připojit k síti Wi-Fi. Viz Počáteční nastavení bezdrátového zařízení Lifesize Share
 3. Vsuňte kabel napájecího adaptéru do napájecího portu na zadní straně zařízení a zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
 4. Zapněte displej, otevřete webový prohlížeč ve svém počítači a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Pokud máte stávající účet Lifesize Share, přejděte přímo ke kroku 6. Je-li to vaše první zařízení a nemáte účet Lifesize Share, klikněte na Přihlásit se a spusťte proces registrace pro účet Lifesize Share.
  1. Zadejte svůj e-mail a heslo.
  2. Klikněte na Přihlásit se. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, vám bude odeslán e-mail.
  3. Zadejte ověřovací kód, který vám byl zaslán e-mailem.
  4. Klikněte na Potvrdit účet.
  5. Zadejte název účtu. Například lifesizeshare.com. Toto je URL adresa pro přístup k zařízení.
  6. Volitelné: Zadejte CNAME.
  7. Klikněte na Uložit. Nastavení účtu můžete změnit kliknutím na Nastavení správce ze stránky se seznamem zařízení.
 6. Pojmenujte své zařízení a klikněte na Uložit. Společnost Lifesize doporučuje pojmenovat zařízení Lifesize Share stejně jako místnost. Zařízení je nyní registrováno. Klikněte na Změnit nastavení a nastavte své zařízení nebo na Pokračovat a začněte se zařízením pracovat.

POZNÁMKA: Levý horní roh zobrazuje IP adresu a sériové číslo zařízení Lifesize Share při prvním nastavení, po registraci zobrazí název zařízení a název účtu.

Počáteční nastavení bezdrátového zařízení Lifesize Share

 1. Připojte zařízení ke kabelu HDMI a portu HDMI konferenčního systému nebo portu HDMI vašeho displeje.
 2. Vsuňte kabel napájecího adaptéru do napájecího portu na zadní straně zařízení a zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
 3. Zapněte displej a připojte se k SSID uvedenému na  obrazovce.
 4. Otevřete webový prohlížeč ve svém počítači a navštivte http://lifesize.share.
 5. Postupujte podle pokynů pro připojení zařízení k síti Wi-Fi a restartování.
 6. Zapněte displej, otevřete webový prohlížeč ve svém počítači a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 7. Pokud máte stávající účet Lifesize Share, přejděte přímo ke kroku 8. Je-li to vaše první zařízení a nemáte účet Lifesize Share, klikněte na Přihlásit se a spusťte proces registrace pro účet Lifesize Share.
  1. Zadejte svůj e-mail a heslo.
  2. Klikněte na Přihlásit se. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, vám bude odeslán e-mail.
  3. Zadejte ověřovací kód, který vám byl zaslán e-mailem.
  4. Klikněte na Potvrdit účet.
  5. Zadejte název účtu. Například lifesizeshare.com. Toto je URL adresa pro přístup k zařízení.
  6. Volitelné: Zadejte CNAME.
  7. Klikněte na Uložit. Nastavení účtu můžete změnit kliknutím na Nastavení správce ze stránky se seznamem zařízení.
 8. Pojmenujte své zařízení a klikněte na Uložit. Společnost Lifesize doporučuje pojmenovat zařízení Lifesize Share stejně jako místnost. Zařízení je nyní registrováno. Klikněte na Změnit nastavení a nastavte své zařízení nebo na Pokračovat a začněte se zařízením pracovat.

POZNÁMKA: Levý horní roh zobrazuje IP adresu a sériové číslo zařízení Lifesize Share při prvním nastavení, po registraci zobrazí název zařízení a název účtu.

Úprava nastavení účtu

Chcete-li upravit účet, musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Chcete-li změnit nastavení účtu Lifesize Share, klikněte na Nastavení správce a proveďte požadované změny názvu účtu nebo CNAME (volitelné).
 2. Po dokončení požadovaných změn klikněte na Uložit.

Úprava zařízení

Po dokončení registrace svého zařízení můžete změnit některá nebo všechna nastavení zařízení. Chcete-li upravit zařízení, musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Vyberte zařízení ze seznamu zařízení.
 2. Klikněte na  Upravit vedle názvu zařízení a otevře se okno pro nastavení zařízení Lifesize Share.
 3. Upravte následující údaje, nebo je ponechte tak, jak jsou:
  • Název zařízení
  • Zásady pro kód: Zeptat se pokaždé, zeptat se pouze jednou, zeptat se každých 30 dní, nikdy se neptat. To se týká toho, jak často musí být zadán párovací kód při připojení k zařízení.
  • Snímková frekvence: 30 nebo 60 snímků za sekundu (FPS).
  • Povolit funkci převzorkování: Převzorkování je ve výchozím nastavení zakázáno. Povolení funkce převzorkování může způsobit odlišnost proporcí snímku a proporcí obrazovky, kde je snímek zobrazen. 
  • Povolit/zakázat bezdrátová zařízení. Povolení vám umožňuje připojit Lifesize Share k síti Wi-Fi nebo konfigurovat bezdrátový přístupový bod pro hosty.
  • Bezdrátový režim. POZNÁMKA: V režimu bezdrátového přístupového bodu Lifesize Share vysílá na kanálu 6.
   • Připojení k bezdrátové síti – vyberte síť z dostupných možností.
   • Otevřené vysílání – umožňuje přístup k podnikové síti.
   • Pouze internetové vysílání – umožňuje přístup k Internetu prostřednictvím sítě, kterou vytváří zařízení.
   • Pouze sdílené vysílání – pouze sdílení na zařízení, bez přístupu k Internetu.
  • SSID
   • Chcete-li se připojit k existující síti, vyberte identifikátor SSID.
   • Chcete-li vytvořit samostatný bezdrátový přístupový bod, přiřaďte název SSID.
  • Použít heslo (pro bezdrátovou síť)
   • Pokud ano, přiřaďte přístupovou frázi.
 4. Klikněte na Odeslat.

Z této obrazovky můžete pro řešení problémů použít následující: Restartovat zařízení, Odeslat protokoly zařízení podpoře a Vytvořit reverzní tunel SSH pro přístup k podpoře. POZNÁMKA: Výběr kterékoli z těchto možností automaticky spustí akci.

Odstranění zařízení

Chcete-li odstranit zařízení, musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Vyberte zařízení ze seznamu zařízení.
 2. Klikněte na zrušit-odebrat u názvu zařízení a potom klikněte na Odstranit a potvrďte odstranění.

Pro vaše pohodlí jsme vytvořili šablonu stojánku na stůl, abychom pomohli uživatelům připojit se k zařízení Lifesize Share.