Vain ääntä sisältävät neuvottelupuhelut korvataan massiivisesti kiinnostavammilla ja todenmukaisemmilla videoneuvotteluratkaisuilla. Lukuisissa julkaistuissa artikkeleissa videoviestintä rinnastetaan lisääntyneeseen tuottavuuteen, paremmin yhteenliitettyihin hajautettuihin tiimeihin, pienempiin matkakuluihin ja yksinkertaisempaan tapaamiseen, ja tämä viesti kokoaa nämä tietopisteet yhteen, jotta videoneuvottelujen vaikutus on helpompi nähdä kyselytulosten ja todellisten maailman käyttöä.

Koottu luettelo asiaankuuluvista julkaistuista videokonferenssitilastoista, joissa esitetään videoneuvottelujen vaikutus kyselytulosten ja todellisen käytön kautta. 

70 parasta videoneuvottelutilastoa

Tilastot osoittavat parantuneen työvoiman

Videoneuvotteluissa on muutakin kuin vain kätevä tapa kommunikoida – siitä on tullut olennainen osa yritysten toimintatapoja, ja se on avannut oven entistä etätyömahdollisuuksiin yksityishenkilöille. Katso alla nämä videoneuvottelutilastot ja katso, miten videoneuvottelut vaikuttavat työvoimaan:

 • 99 % vastaajista uskoo, että viestinnän ja yhteistyön parantaminen voi vaikuttaa tuottavuuteen myönteisesti [1]
 • 98 % vastaajista toteaa, että videoneuvottelut auttavat rakentamaan suhdetta yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella [1]
 • 98 % vastaajista oli samaa mieltä siitä, että parantunut viestintä ja yhteistyö parantavat tuottavuutta [2]
 • 94 % yrityksistä sanoo, että videoneuvottelut lisäävät tuottavuutta [3]
 • 90 % vastaajista sanoo, että videon avulla on helpompi saada kantansa perille [1]
 • 89 % vastaajista on samaa mieltä siitä, että videoneuvottelut lyhentävät projektien tai tehtävien suorittamiseen kuluvaa aikaa [1]
 • 89 % käyttäjistä sanoo, että videoneuvottelut auttavat heitä tuntemaan yhteyden [1]
 • 87 % enemmän ihmisiä päättää käyttää videoneuvotteluja tänään kuin kahden viime vuoden aikana [2]
 • 87 % työntekijöistä, jotka eivät ole fyysisesti läsnä kokouksessa, raportoivat olevansa paremmin sitoutuneita kollegoihin videon avulla [1]
 • 82 % videon käyttäjistä tekee vähemmän todennäköisemmin moniajoja (pelkän äänen käyttämiseen verrattuna) [1]
 • 76 % ihmisistä käyttää videoyhteistyötä etätyöskentelyyn, ja 75 % heistä koki parantuneen tuottavuuden ja parantuneen työn ja yksityiselämän tasapainon [1]
 • 63 % videon käyttäjistä kaipaa näkevänsä kollegoiden kasvoja, kun he eivät voi liittyä puheluihin [1]
 • Videon lisääminen kokouksiin parantaa tuottavuutta jopa 50 % [2]
 • 43 % käyttäjistä sanoi, että videoviestintä auttaa tiimejä olemaan tuottavampia huolimatta siitä, että he ovat eri paikoissa [4]
 • 41 % käyttäjistä uskoo, että videoneuvotteluja käyttävillä yrityksillä on sitoutuneempia työntekijöitä [4]
 • 38 % käyttäjistä sanoi, että videoviestinnän avulla he voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa asiakirjoja helpommin ja reaaliajassa [4]
 • 38 % käyttäjistä uskoo, että paljon videoviestintää käyttävät työntekijät ovat tuottavampia [4]
 • 35 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä videoita tunteakseen itsensä arvostetummaksi ja osallisemmiksi yrityskulttuuriin [4]
 • 31% käyttäjistä sanoi niin videoviestintä auttaa yhdistämään heidät asiakkaisiin, asiakkaisiin tai kumppaneihin helpommin [4]
 • 25 % vastaajista käyttää videota tuottavampien kokousten pitämiseen [4]
 • 22 % vastaajista käyttää videota kokousten yhteenvetojen tallentamiseen ja jakamiseen tehokkaammin [4]

Tilastot paljastavat ihmisten työpaikan kehityksen 

Se, missä ihmiset käyttävät videoneuvotteluja, muuttuu. Sen avulla työntekijät voivat työskennellä missä tahansa, mikä tarkoittaa, että heidän työnsä, menestyksensä ja onnensa eivät rajoitu enää toimistoon tai kokoushuoneeseen. Tutustu näihin videoneuvottelutilastoihin nähdäksesi, kuinka videoneuvottelut ovat muuttaneet ihmisten työskentelytapaa:

Koottu luettelo asiaankuuluvista julkaistuista videokonferenssitilastoista, joissa esitetään videoneuvottelujen vaikutus kyselytulosten ja todellisen käytön kautta.

 • 98 % etätyöntekijöistä on onnellisempia työskentelemällä kotoa [5]
 • 80 % etätyöntekijöistä haluaisi työskennellä kotoa käsin ainakin osa-aikaisesti [5]
 • 43 % käyttäjistä sanoi, että videoviestintä tukee etä-/kotoatyöskentelyä [4].
  • Itse asiassa 38 % uudesta digitaalisesta syntyperäisestä työvoimasta (18–29-vuotiaat) on ottanut käyttöön mobile videoneuvottelu.
 • 53 % etätyöntekijöistä työskentelee yli 40 tuntia viikossa, kun taas toimistossa työskentelevistä vain 28 % [7]
 • 66 % etätyöntekijöistä sanoi, että he olisivat tuottavampia työskennellä kotona [5]
 • 96 % etätyöntekijöistä ehdottaisi etätyötä [5]
 • Etätyötä tekevien etätyöntekijöiden määrä on itse asiassa lisääntynyt 115 % viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä tekee tarpeesta videoneuvotteluratkaisuille ja kasvokkain kommunikointi välttämätön. [6]
 • 66 % kaikista vastaajista ilmoitti käyttävänsä videoneuvotteluja työpaikan ulkopuolella [4]
  • 51 % käyttäjistä sanoi soittaneensa videopuheluita työskentelyä varten kotoaan vähintään kerran
  • 33 % käyttäjistä kertoi soittaneensa videopuhelun työskentelyä varten coworking-tilan ulkopuolella vähintään kerran
  • 24 % käyttäjistä sanoi soittaneensa työskentelyä varten videopuhelun kahvilasta tai ravintolasta
  • 21 % käyttäjistä kertoi soittaneensa videopuhelun työtarkoituksessa ainakin kerran lomallaan
  • 21 % käyttäjistä kertoi soittaneensa videopuheluita työtarkoituksessa ainakin kerran makuuhuoneesta
  • 14 % käyttäjistä kertoi soittaneensa videopuheluita työtarkoituksiin vähintään kerran lentokentältä
  • 11 % käyttäjistä kertoi soittaneensa videopuheluita työtarkoituksiin ainakin kerran autoa ajaessaan
  • 3 % käyttäjistä sanoi soittaneensa videopuheluita työskentelyä varten vähintään kerran vessasta

Käyttäjäasetukset siitä, miten tiimien videoneuvottelu muuttuvat

Ihmiset odottavat yhteentoimivuuden, joustavuuden ja helppokäyttöisyyden olevan tuottavia päivittäisessä videovuorovaikutuksessa. Seuraavat videoneuvottelutilastot korostavat ominaisuuksia, joihin ihmiset luottavat kaikissa eri tavoissa, joilla he muodostavat yhteyden videon välityksellä:

 • 51 % pitää videoita yhtä tärkeänä tai tärkeämpänä kuin yrityksensä chat-sovelluksia päivittäisessä työssä [4]
 • 48 % käyttäjistä sanoi, että heidän videoneuvottelunsa käyttö työpaikalla on lisääntynyt verrattuna kahden vuoden takaiseen käyttöön [4]
 • Käyttäjät odottavat yhteentoimivuuden, joustavuus ja helppokäyttöisyys tuottavuuden takaamiseksi [4]
  • 48 % käyttäjistä sanoi, että tekniset ongelmat heikentävät useimmiten videoviestinnän kokemuksia
  • 46 % käyttäjistä sanoi, että huono äänenlaatu heikentää useimmiten videoviestintäkokemusta
  • 41 % käyttäjistä sanoi, että liian vaikeat lataukset/liittymisprosessit heikentävät kokouskokemusta
  • 40 % sanoi, että videon laatu heikentää useimmiten videoviestintäkokemusta
 • Videoviestintä on olennainen osa jokapäiväistä liiketoimintaa [4]
  • 80 % käyttäjistä sanoi käyttävänsä videoviestintää työpaikallaan 1:1-kokouksiin
  • 78 % käyttäjistä sanoi käyttävänsä videoviestintää työssään ryhmäkokoukset tai stand up -kokouksiin
  • 77 % käyttäjistä sanoi käyttävänsä videoviestintää työssään suuriin ryhmäkokouksiin tai yritysten kaupungintaloihin
  • 62 % käyttäjistä sanoi käyttävänsä videoviestintää työpaikallaan asiakkaiden tai kumppanien tapaamisiin
 • Videoviestintä ei rajoitu tiettyihin laitteistoihin tai laitteisiin, mikä tarkoittaa, että tuottavuutta ei myöskään rajoiteta [4]
  • 77 % kaikista vastaajista liittyy videopuheluihin kannettavalta tai pöytätietokoneelta
  • 34 % kaikista vastaajista liittyy videopuheluihin konferenssihuoneen laitteista
  • Kaikista vastaajista 31 % osallistuu videopuheluihin matkapuhelimesta
  • 13 % kaikista vastaajista osallistuu videopuheluihin tabletilta

Vahva korrelaatio videoneuvottelujen ja lisääntyneen Bottom-Line ROI:n välillä 

Vuosien mittaan videoneuvottelujen kasvua ovat johtaneet halu hallita matkakuluja, tarve lyhentää vastausaikoja, fuusiot ja yritysostot, muutokset työvoimakulttuurissa sekä tarve nykyaikaisempaan viestintä- ja yhteistyömuotoon. Nämä videoneuvottelutilastot liittyvät sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin ja tulosmittauksiin:

 • 80 % pitää etätyötä työetuna [5]
 • 72 % työnantajista sanoo, että etätyöllä on suuri vaikutus työntekijöiden pysymiseen [5]
 • 70 % etätyöntekijöistä pitää etätyötä jokseenkin erittäin tärkeänä seuraavan työnsä valinnassa [5]
 • 36 % etätyöntekijöistä valitsisi kotoa työskentelyn palkankorotuksen sijaan [5]
 • 33 % käyttäjistä sanoi, että videoviestintä on vähentänyt heidän työhön liittyviä matkojaan [4]
  • 47 % on nähnyt jonkin verran matkustusmäärän vähentymisen videon takia
  • 35 % on vähentänyt työmatkojaan jopa puoleen videoviestinnän vuoksi
 • 31 % käyttäjistä uskoo, että paljon videoviestintää käyttävät yritykset välittävät enemmän ympäristöstä [4]
 • 30 %:n keskimääräiset matkakustannukset yrityksille, jotka käyttävät videoneuvotteluja [8]
 • 16 % maailmanlaajuisista yrityksistä toimii etänä: kotona pysyvien työntekijöiden mahdollisuus osallistua videoneuvotteluihin [8]
 • Etätyötä tarjoavat yritykset vaihtuvat 25 % vähemmän [8]
 • Jos työntekijät tekivät töitä kotoa vain puolet ajasta vuodessa [5]:
  • 11,000 XNUMX dollarin säästö per henkilö per vuosi tyypillisessä yrityksessä
  • 2,000 7,000 - XNUMX XNUMX dollarin vuosittaiset säästöt etätyöntekijälle
  • 400 miljardin dollarin kansalliset säästöt vuodessa
  • Etätyöntekijät saavat 11 päivää takaisin vuodessa
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vastaisi koko New Yorkin osavaltion työvoiman poistamista tieltä
 • Huono videon laatu konferenssipuheluohjelmisto menettää liiketoimintaansa jopa 34 miljardia dollaria vuodessa [9]
 • Yritykset voivat säästää 60–75 % vuosittaisissa kustannuksissa siirtymällä paikallisesta käyttöönotosta pilvivideoneuvottelupalveluun [10]

Kuinka Lifesize mahdollistaa työvoimasi menestymisen 

Työntekijät tekevät parhaansa, kun heillä on oikeat työkalut. Lifesizen käyttäjätutkimuksen mukaan 85 % mainitsi tuottavuuden lisääntyneen pelkästään Lifesizen käyttöönoton [1]. Tässä syy:

Laitteisto ja ohjelmisto yhdessä

Integroimalla kokoushuonejärjestelmämme ja pilvipalvelumme mahdollistamme jokaiselle henkilölle ja jokaiselle kokoushuoneelle upeat videoneuvottelut.

Maailmanlaajuinen verkosto 

Kaikilla tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla on palvelinkeskuksia, ja alan johtava globaali läsnäolomme auttaa sinua yhdistämään globaalit tiimisi verkkoneuvottelujen avulla.

Turvallinen viestintä 

Lifesize käyttää parhaita palvelinkeskuksia, joissa on riippumattomat kolmannen osapuolen turvallisuus- ja tietosuojasertifikaatit varmistaakseen asiakkaillemme turvallisimman ja luotettavimman perustan.

Saumaton integrointi

Lifesize sopii olemassa olevien työkalujesi työnkulkuun ja tarjoaa sinulle parhaan videokokemuksen joka päivä käyttämissäsi sovelluksissa ja kokoushuoneissa.

Vuoden 2019 videoneuvottelujen vaikutusraportti 

Testasimme alan analyytikkojen ja ajatusjohtajien teorioita ja ennusteita yli 1,300 XNUMX liike-elämän ammattilaisen eri ikäryhmistä, toimialoista, ammateista ja tulotasoista saatuihin tietoihin verrattuna lisätäksemme tilastollista merkitystä videoneuvotteluihin vaikuttaviin trendeihin. työpaikka. Lataa Vuoden 2019 videoneuvottelujen vaikutusraportti saadaksesi täydellisen erittelyn löydöistämme.

Lähteet

[1] https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/productivity-results-are-in

[2] https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/productivity-tips-from-the-experts

[3] https://www.slideshare.net/bluejeannw/10-must-know-video-conferencing-stats

[4] https://www.lifesize.com/en/ldp/the-future-of-video-communication-and-meeting-productivity

[5] https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/the-remote-worker-revolution-is-upon-us

[6] https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/how-working-from-home-saves-your-company-money

[7] https://www.lifesize.com/en/resources/infographics/video-conferencing-for-the-telecommuter

[8] https://krisp.ai/blog/remote-conferencing-statistics/


[9] https://loopup.com/us/resource-center/blog/poor-conference-calls-practices-costing-business-billions/

[10]https://www.lifesize.com/en/resources/white-papers/how-cloud-is-changing-the-video-conferencing-equation