Kokousten hallinnointi

Tilin hallinnoijat voivat hallinnoida kaikkia aikataulutettuja kokouksia verkkokonsolin Kokoukset-välilehdeltä, mukaan lukien:

  • Ei-aktiivisten kokousten säilyttämispäivien määrän asettaminen
  • Uusien kokousten luominen
  • Kokousten poistaminen

Tilien hallinnoijat voivat myös muokata kokoustietoja, mukaan lukien kokouksen omistajan muuttaminen. Napsauttamalla kokouksen nimeä avaat Muokkaa kokousta -välilehden.

Huomaa: Kokousten omistajat omistavat kaikki kokoustallenteet ja voivat asettaa Cloud-ryhmän sisäiset jakoluvat tallenteille. Tilien hallinnoijat määrittävät, voidaanko tallenteita jakaa myös ryhmän ulkopuolisille henkilöille.

 

Tutustu tarkemmin Lifesize Cloudin kokousten luontiin ja kokousasetuksiin.