Suoramedia

Suoramedian pisteestä pisteeseen -puhelut

Pisteestä pisteeseen -yhteys viittaa kahden solmun tai päätepisteen väliseen viestipolkuun. Pisteestä pisteeseen -puhelut Lifesizen asiakasohjelmien välillä voivat reitittää mediaa (ääntä, videota ja sisältöä) yrityksesi verkostossa tai suoraan kotitoimistosi ja yritysverkkojen välillä sen sijaan, että tietoja siirrettäisiin Lifesize cloud-based servicen kautta.

Pisteestä pisteeseen ILMAN suoramediaa  Pisteestä pisteeseen suoramedian KAUTTA
   

Yritysverkon käyttäminen tai kotitoimistojen ja muiden paikallisten verkkojen välinen suora yhteys lyhentää laitteiden välisiä polkuja, mikä pienentää viivettä ja parantaa puhelujen suorituskykyä. Suorempi reitti myös välttää internetyhteyden turhaa käyttöä tilanteessa, jossa yhteys muodostetaan samasta sijainnista tai samalta kampukselta, kun usein käytettävissä on loogisempi polku. Näissä pisteestä pisteeseen -puheluissa signaaliliikenne reititetään edelleen Lifesizen palvelinten kautta, mutta tämä on vain pieni osa datasta verrattuna reaaliaikaiseen mediaan.

Jos pisteestä pisteeseen -puhelu eskaloituu tai on tarvetta video- ja audioformaatin muunnokseen (transkoodaus), asiakasohjelma siirtää median automaattisesti Lifesizen edustapalvelimelle ilman viivettä tai keskeytystä.

Lifesize hyödyntää vuorovaikutteista yhteyden muodostamista (ICE), joka määrittää automaattisesti parhaan polun pisteestä pisteeseen -puheluiden liikenteen reitittämiseen Lifesizen asiakasohjelmien välillä. ICE määrittää loogisen lähestymistavan, jolla etsitään medialle paras reitti, joka sisältää mahdollisimman vähän hyppyjä tai laitteita, joiden kautta tieto kulkee. Sellaisten tekniikoiden, kuten Session Traversal Utilities for NAT (STUN) ja Traversal Using Relay around NAT (TURN), hyödyntäminen sekä UDP- että TCP-yhteyksissä tarkoittaa, että ICE etsii optimaalista polkua puhelun median reitittämiseen eliminointiprosessin avulla. 

Seuraavassa on kuvattu vaihe vaiheelta, mitä Lifesizen suoramedian asiakasohjelma tekee yrittäessään muodostaa yhteyttä:

HUOMAUTUS: Lisätietoja suoramedian palomuurin asetusten vahvistamisesta saat kohdista Verkkoporttien avaaminen (portit 3478 ja 443) ja IP-osoitteet.

  1. SUORAMEDIA (paikallinen media) – Ensiksi asiakasohjelma yrittää reitittää median suoraan paikallisen verkon läpi UDP:n kautta, ilman että palomuuria täytyy läpäistä, saadakseen yhteyden vertaisasiakasohjelmaan. Jos tämä polku ei ole mahdollinen, järjestelmä kokeilee seuraavaa vaihetta. 
  2. SUORAMEDIA (STUN-refleksiivinen) – Koska mikään paikallinen reitti ei ole mahdollinen, asiakasohjelma pyrkii reitittämään median UDP:n kautta paikallisen palomuurin läpi ja sitten internetin yli toisessa päässä olevaan palomuuriin. Jos tämä prosessi epäonnistuu, järjestelmä kokeilee seuraavaa vaihetta. 
  3. SUORAMEDIA (TURN via UDP) – Jos suora tai STUN-refleksiivinen mediareitti ei ole mahdollinen, asiakasohjelma yrittää muodostaa yhteyden UDP portin 3478 kautta paikallisen palomuurin läpi lähimpään TURN-palvelimeen voidakseen välittää liikenteen toisen pään asiakasohjelmaan, ohittaen Lifesizen edustapalvelimet. Jos tämä prosessi epäonnistuu, järjestelmä kokeilee seuraavaa vaihetta. 
  4. VÄLITETTY (UDP) – Jos suorien mediayhteyksien muodostaminen ei ole mahdollista (UDP 3478 on estänyt ulospäin suuntautuvan liikenteen, suoramedian TURN-palvelimia ei voida käyttää tai videon/audion formaattia on muutettava), asiakasohjelma siirtyy välittämään liikennettä Lifesizen edustapalvelinten kautta käyttäen UDP-portteja välillä 10000–28000.
  5. VÄLITETTY (TURN via TCP) – Jos ulospäin suuntautuvat UDP-yhteydet eivät ole sallittuja paikallisverkon mediareittien kautta paikallisen palomuurin läpi TCP-portin 443 (TURN) yli Lifesizen edustapalvelimille, käytetään toisen pään asiakasohjelmaa.

 

Lisätietoja suoramedian käytöstä saat Lifesizen teknisestä tuesta.