Puhelun alkuasetukset ja mediaportit

Jotta voisit soittaa puheluita toisiin järjestelmiin palomuurin kautta, palomuuri on asetettava sallimaan järjestelmään tuleva ja sieltä lähtevä liikenne seuraavien kautta:

UDP-portti 1719Portinvartijan rekisteröityminen.
TCP-portti 1720H.323-puhelun neuvottelu.
UDP-portti 5060SIP-puhelun neuvottelu.
TCP-portti 5060SIP-puhelun neuvottelu, jos TCP-signalointi on aktivoitu SIP-puheluille.
TCP-portti 5061TCP-signalointi SIP-puheluissa, jos TLS-signalointi on käytössä.
HUOMAA: TLS on ainoa salatuille puheluille tuettu siirtokerros.
Vaaditut TCP-
ja UDP-portit
Alue on määritelty kohdassa Asetukset > Verkko > Varatut portit.