Varattujen porttien rajoittaminen

Jotta voisit soittaa puheluita toisiin laitteisiin palomuurin kautta, palomuuri on asetettava sallimaan Lifesize-järjestelmään tuleva ja sieltä lähtevä liikenne varattujen porttien kautta. Kun käyttäjät soittavat puheluita palomuurin kautta sellaisiin järjestelmiin, joilla on julkiset IP-osoitteet, ääni tai videokuva voivat olla yksisuuntaisia, jos palomuuria ei ole asetettu oikein video- ja ääniliikennettä varten.

Lifesize-järjestelmät kommunikoivat videon, äänen, esitysten ja kameran hallinnassa TCP- ja UDP-porttien kautta oletusarvoisesti alueella 60000–64999. Lifesize-järjestelmät käyttävät näiden porttien osajoukkoa puhelun aikana.

HUOMAA: Porttien vaadittu vähimmäismäärä on 100.

Kommunikointiin käytettävissä olevien UDP- ja TCP-porttien määrän pitämiseksi mahdollisimman pienenä, rajoita aluetta syöttämällä arvoja kohtaan Asetukset > Verkko > Varatut portit. Lifesize suosittelee, että jos valitsemasi alue ei ole oletusalueen osajoukko, sen tulisi alkaa porttinumerosta, joka on suurempi kuin 49151. Vaihteluvälin tulee alkaa parillisella numerolla ja päättyä parittomaan numeroon, jotta porttien yhteismäärä olisi parillinen. Jos vaihteluväli alkaa numerolla 62 000, aseta alempi pää lukuun 62 000 ja ylempi pää lukuun 62 099. Näin voit ottaa 100 portin vähimmäismäärän käyttöön.

HUOMAA: Arvojen muuttaminen kohdassa Varatut portit aiheuttaa järjestelmän uudelleenkäynnistymisen.