Iconin käyttäminen yksityisessä, NAT-toimintoa käyttävässä lähiverkossa

Jos videojärjestelmä asennetaan yksityiseen lähiverkkoon, ulkopuolisten järjestelmien kanssa tapahtuvaan tiedonsiirtoon tulee käyttää osoitteenmuunnosta (NAT). Tällöin Lifesize-järjestelmässä täytyy ehkä ottaa käyttöön staattinen osoitteenmuunnos.

Olipa palomuurisi sitten itsenäinen tai reitittimeen sisäänrakennettu, sinun täytyy suorittaa jokin seuraavista toimenpiteistä:

Lue lisää aiheesta varattujen porttien rajoittaminen ja katso lisätietoja palomuurin toimittajan asiakirjoista.

Staattisen NAT-toiminnon aktivointi

Verkko-osoitteenmuuntotoiminto (NAT) mahdollistaa yhteyden lähiverkossa olevien, yksityisiä IP-osoitteita käyttävien ja julkista IP-verkkoa käyttävien laitteiden välillä. Staattinen NAT varmistaa, että sama julkinen IP-osoite kartoitetaan aina järjestelmän yksityiseen IP-osoitteeseen siten, että julkisesta verkosta yksityiseen järjestelmään tarkoitettu data voidaan luotettavasti reitittää järjestelmään.

Jos käytät staattista NAT-muunnosta julkisen IP-osoitteen ja Lifesize-järjestelmäsi yksityisen IP-osoitteen yhdistämiseen, Lifesize-järjestelmä on määritettävä toimimaan staattisen NAT-palvelimen kanssa. Siirry selaimessa kohtaan Asetukset > Verkko ja valitse Staattinen NAT. Syötä julkinen IP-osoite, isäntänimi tai järjestelmän täydellinen verkkotunnusnimi kohtaan NAT-toiminnon julkinen IP-osoite.

HUOMAA: Et voi päivittää järjestelmää verkkoselaimesta palomuurin ulkopuolella, jos staattinen NAT on aktivoitu. Sen sijaan sinun tulee tehdä päivitys palomuurin sisältä.

NAT-ympäristön testaaminen

Jos palomuurissa ei ole ominaisuuksia, jotka suorittavat H.323- tai SIP NAT-toiminnon, sinun täytyy aktivoida NAT yksityisessä Lifesize-järjestelmässä.

Soita puhelu Internetissä olevasta järjestelmästä omaan järjestelmääsi yksityisessä lähiverkossa. Jos yhteys yksityiseen järjestelmään avautuu ensimmäisten 2 sekunnin aikana vastaamisesta, NAT-asetukset toimivat oikein. Jos puhelu ei yhdisty vastaamisen jälkeen ja yhteys katkeaa 30–50 sekunnin jälkeen, koodekissa olevat varatun portin asetukset eivät vastaa palomuurin asetuksia. Varmista, että järjestelmän ja palomuurin UPD-/TCP-porttien asetukset vastaavat toisiaan.

Jos puhelu ei vieläkään onnistu, joudut ehkä poistamaan käytöstä palomuurin Stateful Packet Inspection (SPI) -toiminnon. Jotkut palomuurien toimittajat saattavat kutsua tätä ominaisuutta dynaamiseksi pakettien suodattamiseksi. Saat lisätietoja palomuurin toimittajan asiakirjoista.