Järjestelmän nimi, päivämäärä ja kellonaika

 

Järjestelmän nimi

Anna videojärjestelmälle nimi kohdassa Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmän nimi.

HUOMAA: Järjestelmän nimi määrittyy Lifesize Cloudin kautta yhdistäessäsi Iconin palveluun.

 

Järjestelmän päivämäärä ja kellonaika

Järjestelmän päivämäärä ja kellonaika asetetaan automaattisesti, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

  • DHCP on otettu käyttöön kohdassa Asetukset > Verkko > Käytä DHCP:tä ja DHCP-palvelin luovuttaa NTP-palvelimen osoitteen järjestelmälle.
  • Asetat NTP-palvelimen isäntänimen tai IP-osoitteen kohdassa Asetukset > Päivämäärä ja kellonaika > NTP-palvelimen isäntänimi.

HUOMAA: Kohdassa NTP-palvelimen isäntänimi asettamaasi arvoa käytetään lisäksi kaikissa niissä NTP-palvelinosoitteissa, jotka DHCP-palvelin luovuttaa järjestelmälle.

Aikavyöhykettä ei aseteta automaattisesti. Aseta aikavyöhyke kohdasta Asetukset > Päivämäärä ja kellonaika.