Järjestelmän asetukset

Valitse järjestelmäasetuksille:

Näyttää järjestelmän tilan, mukaan lukien viestinnän, äänen, järjestelmän tulot ja lähdöt, DHCP:n, automaattisen valmistelun, lämpötila-anturit ja tuulettimen nopeudet.
Näyttää järjestelmän tarkat tiedot, mukaan lukien viestinnän, äänen, verkon, järjestelmän tulot ja lähdöt, DHCP:n, automaattisen valmistelun sekä kamerat.
Mahdollistaa turva-alueen määrittelyn näytöllesi.
Näyttää järjestelmän IP-osoitteen, jonka avulla järjestelmänvalvoja voi tehdä järjestelmän asetukset. Jos järjestelmää ei ole määritetty tai se on toimintakyvytön, sarjaportin tiedot ilmestyvät näkyviin.
Valitse näytössä näkyvän tekstin kieli.
Näyttää järjestelmän käyttöoikeustiedot.
Vahvistamisen jälkeen käynnistää järjestelmän uudelleen.
Antaa hallinnollisia työkaluja. Tämä alue vaatii numeerisen tunnuskoodin (oletusarvoisesti 1234).
ottaa DHCP käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun DHCP on pois käytöstä, voit asettaa IP-osoitteen, verkon peitteen, oletusyhdyskäytävän ja staattisen DNS-palvelimen osoitteen. Valitse Testaa verkko yhteyden testaamiseksi.
asettaa verkon asetukset niiden oletusarvoihin: aktivoi DHCP:n, asettaa VLAN-merkitsimen arvoon 0, aktivoi HTTP:n ja SSH:n.
asettaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin ja käynnistää järjestelmän uudelleen.
siirtää järjestelmän vaihtoehtoiseen ohjelmistoversioon, asettaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin ja käynnistää järjestelmän uudelleen.
Valitse halutessasi kirjautua ulos.