Verkon asetukset

Määritä verkkoasetukset kohdassa Asetukset > Verkko.

DHCP tai staattinen IP-osoite DHCP jakaa ja määrittää IP-osoitteet dynaamisesti.

Mikäli otat DHCP:n pois käytöstä, syötä paikallisesti asetettu IP-osoite, aliverkon peite (käytetään IP-osoitteiden jakamiseen verkko- ja isäntätunnuksiin) sekä oletusyhdyskäytävä.

HUOMIO: Valitse videojärjestelmästäsi  ja siirry verkkoasetuksiin syöttämällä tunnuskoodi (oletusarvoisesti 1234) .

Verkon nopeus Lifesize suosittelee, että valitset kohdan Automaattinen nopeus- ja duplex-asetusten valinta, paitsi jos verkko edellyttää nimenomaan kiinteää nopeus- tai duplex-asetusta. Mikäli et valitse kohtaa Automaattinen nopeus- ja duplex-asetusten valinta, varmista, että arvot vastaavat verkkokytkimelle asetettuja nopeus- ja duplex-arvoja.

HUOMIO: Mikäli Ethernet-kytkin on asetettu vuorosuuntaiseksi, videokuvan laatu saattaa olla huono soitettaessa puheluita, joiden nopeus on yli 512 kb/s. Muuta Ethernet-kytkimen asetus muuksi kuin vuorosuuntaiseksi, jos valitset kohdan Automaattinen nopeus- ja duplex-asetusten valinta.

VLAN-merkitsin Mikäli käytät staattista VLANia, voit asettaa Lifesize-järjestelmän VLAN-merkitsemään lähtevät paketit ja hyväksymään saapuvat merkityt paketit vain, kun niissä on sama VLAN-tunniste. Aseta sen VLAN-verkon VLAN-tunniste, johon järjestelmä on yhdistetty. Arvon vaihteluväli on 1–4094.
DNS-palvelimet ja verkkotunnus Määritä DNS-palvelinten asetukset syöttämällä IP-osoitteet. Anna ne verkkotunnusten nimet, joista haetaan isäntänimiä selvitettäessä. DNS muuntaa verkkosolmujen nimet osoitteiksi. Käytä tätä asetusta, jos haluat käyttää DNS:ää isäntänimien muuttamiseen IP-osoitteiksi.
Hakutoimialueet Verkkotunnuksista haetaan siinä järjestyksessä, jossa ne on merkitty, ja haku keskeytetään sopivan nimen löytyessä. Jos haluat hakea nimihierarkiasta, käytä vaihtelevan laajuisia verkkotunnuksia. Esimerkiksi:
  • building.campus.university.edu
  • campus.university.edu
  • university.edu
Varatut TCP- ja UDP-portit Lifesize-videojärjestelmät kommunikoivat oletusarvoisesti TCP- ja UDP-porttien kautta vaihteluvälillä 60000–64999. Lifesize suosittelee oletusarvovälin käyttämistä. Viestintään käytettävien UDP- ja TCP-porttien väliä on kuitenkin mahdollista rajoittaa. Lifesize suosittelee, että jos valitsemasi väli ei ole oletusvälin alajoukko, sen tulisi alkaa porttinumerosta, joka on suurempi kuin 49151.
QoS Määritä QoS-asetukset käyttämäsi verkon asetusten mukaisesti.
Videopakettien MTU Videopaketit, jotka ylittävät verkkopolun minkä tahansa reitittimen tai segmentin siirtoyksikön enimmäiskoon (MTU), saattavat pirstaloitua tai jäädä toimittamatta. Tällöin videokuvan laatu vastaanottavassa laitteessa on huono. Voit määrittää Lifesize-järjestelmän lähettämien videopakettien MTU:n. Oletusarvo on 1 440 tavua, ja kelvollinen alue on 900–1 500 tavua. Lifesize suosittelee, että tätä arvoa ei vaihdeta, paitsi jos verkko edellyttää jotakin muuta MTU-kokoa.
Staattinen osoitteenmuunnos Mikäli käytät staattista osoitteenmuunnosta julkisen IP-osoitteen ja Lifesize Icon -järjestelmän yksityisen IP-osoitteen liittämiseen, valitse Staattinen NAT ja anna osoitteenmuunnosjärjestelmän julkinen IP-osoite tai Lifesize Icon -järjestelmän isäntänimi.
802.1x-todennus Lifesize Icon -neuvotteluhuonejärjestelmässä 802.1x-todennus on oletusarvoisesti pois käytöstä . Katso ohjeet käyttöönottoon kohdasta 802.1x-todennus.