Päivitykseen liittyvien ongelmien vianmääritys

Jos päivitysyritykset eivät onnistu, toimi seuraavasti:

  1. Varmista, että sinulla on voimassa oleva päivityskuva.
  2. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.
  4. Jos toinen päivitysyritys epäonnistuu, pane muistiin ilmoitettu virhekoodi.
  5. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Lifesize-kumppaniin tai Lifesizen tekniseen palveluun.

Päivitykseen liittyvät virhekoodit

Seuraavassa on esitetty virhekoodit, joita voit saada päivityksen epäonnistuessa.

KoodiKuvaus
1Päivitys on käynnissä. Järjestelmä tukee vain yhtä päivitystä kerrallaan.
2Kuva on vahingoittunut. Tämä ilmenee tavallisesti huonon kuvan tai laitteen latausvirheiden takia.
3Salausallekirjoitus on virheellinen. Tämä ilmenee tavallisesti silloin, kun kuva on vioittunut tai salaus vaarantunut.
4Kuvasta puuttuu päivityksen komentosarja. Kun kuva on ladattu, järjestelmä suorittaa päivitysskriptin lopullista käsittelyä varten. Tämä virhe kertoo, että päivitysskriptissä on jokin virhe.
5Manifesti on vahingoittunut tai puuttuu.
6Sarjanumero ei kelpaa.
7Koontipäivä ei kelpaa.
8Ohjelmiston kuva on eri järjestelmätyypille.
9Kuvaversion päivitystä ei voi palauttaa.
10Päivityslisenssi vanhentunut. Järjestelmän ohjelmiston päivittämistä varten ei ole voimassaolevaa lisenssiavainta. Ota yhteyttä Lifesize-kumppaniin ylläpitosopimuksen uudistamista varten.
11Et voi tehdä päivitystä yhdistettyjen puhelujen aikana.
12Vaaditaan palautus oletusarvoihin. Päivitys edellyttää järjestelmän palautusta. Selaa kohtaan Ylläpito > Järjestelmän asetus ja aseta järjestelmä oletusarvotilaan ennen päivityksen jatkamista.
13Tapahtui järjestelmävirhe.
16Tila on riittämätön kuvan tallentamiseen.
17Kuvan varmistaminen epäonnistui.
18Lisenssipalvelimeen ei saada yhteyttä.
19Päivityskuvan lataaminen epäonnistui.