Ensisijaisen ja esityksen videon kaistanleveyden tasapainottaminen

Aseta esityksen videokuvan sisääntulovirran kaistanleveys prosentteina käytettävissä olevasta kokonaisbittinopeudesta kohdassa Asetukset > Video > Esityksen videon kaistanleveys. Oletusarvo on 20 %.

HUOMAA: Säädä tämä asetus ennen puhelun soittamista. Tämän asetuksen säätämisellä puhelun aikana ei ole mitään vaikutusta.

Prosenttiosuutta sovelletaan esityksen videon sisääntulovirtaan. Tavallisesti kyseessä on koodekkiin liitetty kannettava tietokone. Järjestelmä asettaa kaistanleveyden valitun asetuksen mukaisesti vain silloin, kun järjestelmä lähettää videokuvaa esityksen aikana. Jos tulevan esityksen videokuvassa on liikettä, harkitse suuremman prosenttiosuuden käyttämistä esityksen videotulolle. Esimerkkeinä tästä ovat diaesitys, johon sisältyy useita animaatioita, sekä videon sisääntulo DVD-soittimesta.

Mikäli käytät oletusarvoista puhelun kaistanleveyttä (1 152 kt/s) ja oletusarvoista esityksen videokaistanleveyttä (20 %), esityksen lähetysresoluution oletusarvo on 1 920 x 1 080 p5.

Jos esitysvirran ruutunopeutta halutaan lisätä, lisää puhelun ja esityksen kaistanleveyttä. Jos esimerkiksi asetat esityksen videokaistanleveydeksi 50 % 2500 kt/s puhelussa, esitys tukee 1080p30:a. Mikäli tallentaminen on aktivoituna esityksen aikana, resoluutio on oletusarvoisesti 1 920 x 1 080p15.